WebFont.load({ google: { families: ["Kanit:300,regular,600:latin,thai"] }}); !function(o,c){var n=c.documentElement,t=" w-mod-";n.className+=t+"js",("ontouchstart"in o||o.DocumentTouch&&c instanceof DocumentTouch)&&(n.className+=t+"touch")}(window,document);

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
KindleStartup จะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในการตั้งค่าประวัติส่วนตัว ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสในระบบที่เป็นความลับ ในฐานะที่เป็นผู้เรียนจะถูกเพิ่มลงในรายการการรับข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษจาก KindleStartup

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ตามคำขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น KindleStartup เคารพความเป็นส่วนตัวและจะไม่ขาย ให้เช่าหรือแลกเปลี่ยนชื่อ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนกับองค์กรอื่นๆ เราจะใช้ความรับผิดชอบของเราในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนอย่างจริงจัง

3. ช่วงเวลาการปรับปรุงข้อมูล
KindleStartup ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของ เขา/เธอ จะปิดการใช้งาน KindleStartup ต้องเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย การแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของ KindleStartup ผู้เรียนอาจลบหรือยกเลิกการใช้งานบัญชีในเวลาใดก็ได้โดยให้ทำการติดต่อกับ KindleStartup

4. การแบ่งปันข้อมูล
KindleStartup อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในกรณีที่มีการร้องขอโดยทนายความและหน่วยงานราชการ KindleStartup จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน ในกรณีที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการปกป้องสิทธิของผู้เรียนเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของผู้เรียนหรือคนอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบการฉ้อฉล คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (โดยทั่วไปสร้างขึ้นจากตัวอักษรและตัวเลข) ที่วางอยู่ในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ เราและพันธมิตรใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลของผู้เรียนเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงเว็บไซต์ของเราในภาษาอังกฤษ เราจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวและแสดงภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าถึงในครั้งต่อไป เรายังใช้คุกกี้เพื่อบันทึก ID การเข้าสู่ระบบของคุณด้วย เพื่อช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นในระหว่างขั้นตอนการเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ เบราว์เซอร์ส่วนมากจะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการป้องกันจากการบันทึกของคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ได้ แต่ก็จะทำให้สูญเสียผลประโยชน์จำนวนมากจาก KindleStartup เราใช้คุกกี้ทั้งแบบชั่วคราวและคุกกี้แบบระยะยาว รุ่นคุกกี้ชั่วคราวจะหมดอายุเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับอีกคุกกี้อีกรุ่นหนึ่งจะบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราใช้บริการของบุคคลที่สาม Teachable.com ในการกำกับดูแลผู้เรียนในการเข้าถึงเว็บของเรา อย่างไรก็ตาม เราไม่มีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในคุกกี้หรือปรับคุกกี้ของพวกเขา ข้อมูลที่เรารวบรวมจากบุคคลที่สามจะเป็นแบบไม่ระบุชื่อทั้งหมดและจะถูกใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแล ะประสิทธิภาพของระบบ เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ เราจะสังเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในแฟ้มเก็บประวัติถาวร ข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ ภาษา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ประวัติศาสตร์การเข้าถึง ระบบผู้ปฏิบัติการ วันที่และข้อมูลอื่นๆ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อหาและวิเคราะห์แนวโน้มในการจัดการเว็บไซต์ของเราและการวิจัยพฤติกรรมของผู้เรียนเพื่อ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

5. เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่ได้ใช้บริการ KindleStartup คุณอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้: KindleStartup จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นความลับจนกว่าบัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งาน ข้อมูลของท่านจะถูกนำไปใช้และเก็บไว้ตามความจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย การแก้ไขข้อพิพาทและการบังคับใช้ข้อตกลงของเรา การแก้ไขโปรไฟล์ของผู้เรียน: ผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ได้ตลอดเวลาโดยการปรับปรุงบัญชีส่วนตัวของคุณ การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนจะได้รับการปรับปรุงทันทีหลังจากนั้น ลบหรือปิดการใช้งานโปรไฟล์: ผู้เรียนสามารถลบหรือปิดการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อกับ KindleStartup

6. การติดต่อกับหน่วยรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ ในระบบนโยบายหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับ KindleStartup โปรดติดต่อเราที่เมนู “ติดต่อเรา” บางหัวข้อในนโยบายการรักษาความลับของ KindleStartup อาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีการการเก็บรวบรวม ใช้หรือแบ่งปันข้อมูล เราจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่านทางอีเมลและอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ ให้เลือกว่าจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หรือไม่

7. สิทธิและความรับผิดชอบของผู้เรียน
7.1 สิทธิมีส่วนร่วมในหลักสูตร ฟรี/เสียค่าใช้จ่าย ที่จัดให้โดย KindleStartup
มีนโยบายการให้สิทธิพิเศษที่จัดไว้ให้โดย KindleStartup บนเว็บไซต์และแหล่งอื่น ๆ
7.2 ความรับผิดชอบรับผิดชอบในการรักษาความลับและการเก็บรักษาการบริการที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งหมดภายใต้การจดทะเบียนชื่อ รหัสผ่านและอีเมล์
ยินยอมที่จะไม่ใช้บริการของ KindleStartup ในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ทำลาย สร้างและการแพร่กระจายไวรัสทำให้เกิดความเสียหายกับระบบ การปรับแต่งค่า การส่งของข้อมูลของ KindleStartup หรือสร้างคำสั่งซื้อปลอมเพื่อเก็งกําไรซึ่งเป็นสาเหตุของความปั่นป่วนของตลาด
ไม่กระทำการคัดลอก แก้ไข ส่งต่อ แจกจ่ายหลักสูตรหรือสร้างเครื่องมือที่มีความคล้ายคลึงกับ KindleStartup โดยไม่ได้รับอนุญาต

8. พันธสัญญา
ข้อบังคับของเว็บไซต์ KindleStartup ถูกต้องตามกฎหมายและบังคับใช้ได้นับจากวันที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ KindleStartup.academy อย่างเป็นทางการ KindleStartup มีสิทธิที่จะปรับและเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนี้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและรับผิดชอบต่อการแจ้งให้ผู้เรียนทราบในเว็บไซต์ KindleStartup ข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้ทำการประกาศ ผู้เรียนทราบและเข้าใจที่จะเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของเว็บไซต์ฝนขณะที่ใช้งานอยู่ ผู้เรียน